SAINT RAPHAEL: Trainings- en Adviesburo


 

WELKOM & DATA

STRATEGISCH

BA/VA/AD PROGRAMMA'S

MASTERCLASS

OMGEVING / ROUTE

Strategisch zelfmanagement

Een individueel strategisch coach programma gericht op de ontwikkeling van uw persoonlijke effectiviteit.

 

Inleiding

Reorganisaties, fusies of een promotie leveren lang niet altijd op wat mogelijk is. Met een personal coachtraject haalt emn eruit wat erin zit.

Tijdens het coachtraject verkrijgt men inzicht in persoonlijke aspecten zowel van zichzelf als in die van medewerkers. Doordoor is men in staat tot zelfreflectie en leert men relaties op het werk zodanig vorm te geven dat een maximaal resultaat het gevolg is.

 

Doelstellingen

Strategisch zelfmanagement heeft twee doelstellingen:

 

·        Het bevorderen van het welzijn op de mens-as, met antwoord op vragen zoals:

Hoe steek ik als mens in elkaar en wat betekent dat voor mijn werk en privé?

Hoe verhoog ik mijn veerkracht?

Hoe stimuleer ik motivatie, betrokkenheid en arbeidssatisfactie?

Wat zijn mijn grenzen en hoe ga ik daar mee om?

Hoe ga ik om met persoonlijke belemmeringen?

 

·        Het bevorderen van de resultaatgerichtheid op de taak-as, met antwoord op vragen zoals:

Hoe verhoog ik productiviteit en kwaliteit in de werksituatie?

Hoe coach ik anderen in het bereiken van een professionele meerwaarde?

Hoe ga ik om met professionele en ethische dilemma's?

Hoe ontwikkelen ik persoonlijke sensitiviteit?

Hoe ga ik om met lastige medewerkers?

 

Inhoud

De meeste managementcursussen zijn gericht op vaardigheden om gedrag van medewerkers te beïnvloeden. De persoonlijke aspecten van de manager zelf zijn vaak geen onderwerp van gesprek. Dat hoort niet in een werksituatie thuis.  Daarvoor is een extern coachtraject meer aangewezen.

Wij richten ons derhalve op de dilemma’s van de manager. De theorie die hierbij gebruikt wordt is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van de Transactionele Analyse, de ethologie en de systeemtheorie.

Tijdens het eerste gesprek worden de persoonlijke doelstellingen geformuleerd en afgestemd op de doelstellingen van de opdrachtgever. De betrokkene maakt van iedere bijeenkomst een samenvatting en rapporteert aan het eind van het coachtraject de behaalde resultaten aan de opdrachtgever.

 

Middelen

Bij het coachtraject kan gebruik gemaakt worden van de volgende mogelijkheden:

·        Een LSI-I vragenlijst (Life Style Inventory) gebaseerd op een zelfbeoordeling en een vergelijking van uw managementstijlen met die van 1000 andere managers,

·        Een LSI-II vragenlijst met management feedback van 5 anderen naar uw keuze.

·        Een personal life-scriptanalyse met een inventarisatie van uw capaciteiten.

·        Een rapportage van ongeveer 100 pagina’s met adviezen en strategieën, die u tijdens het coachprogramma leert toepassen.

·        Een Stress Hanterings Profiel gebaseerd op een vragenlijst die u zelf kunt scoren.

·        5 individuele gesprekken van 2 uur plus huiswerkopdrachten.

·        Als voorbereiding en als follow-up: Coach-online modules per e-mail met oefeningen, vragenlijsten en opdrachten.

 

Resultaat:

U beschikt na afloop over vaardigheden waardoor uw effectiviteit toeneemt van goed naar geweldig.

 

Duur  

In overleg: 5 gesprekken van 2 uur. 

       

Investering: zie www.kouwenhovenopleidingen.nl

 

 

Tijden

·        In de periode van november tot april in Ermelo.

·        In de periode april tot november zijn er weekprogramma’s in de Dordogne in Frankrijk. U kunt alleen, samen met uw partner, collegae of met uw teamleden komen.

 

Aanmelding

Stuur een e-mail naar: saintraphael apestaartje planet.nl (geen spaties)