SAINT RAPHAEL: Trainings- en Adviesburo


 

WELKOM & DATA

STRATEGISCH

BA/VA/AD PROGRAMMA'S

MASTERCLASS

OMGEVING / ROUTE

Zesdaagse opleiding Strategisch Coachen

 

Coachen doen we bijna allemaal, maar:

        vanuit welke theorie? 

        met welke methodiek? 

        op basis van welke strategie?

 

Een coach kan de effectiviteit van medewerkers, cliŽnten, teamleden, en anderen in een complexe, voortdurend veranderende organisatie aanzienlijk verhogen.

Om dat te bereiken leert u een theorie, een methodiek en een strategie op twee onderdelen:

        welzijn (op de mens-as) en

        resultaatgerichtheid (op de taak-as).

 

Programma

U leert als coach om te gaan met de natuurlijke weerstanden die zich tijdens een coachtraject

voor kunnen doen. Door rekening te houden met deze processen kan een strategie worden

gekozen die leidt tot een bevordering van de effectiviteit van een medewerker in een complexe, voortdurend en snel veranderende organisatie.

Tijdens de cursus leert u als coach de interne en externe aspecten van natuurlijke weerstanden te herkennen. Vervolgens worden u middelen aangereikt om op basis van een door u gekozen strategie, stapsgewijs de effectiviteit van een medewerker te bevorderen. Tenslotte wordt geoefend in het toepassen van deze strategie, gebaseerd op de stappen van effectieve communicatie.

 

Uw kennis op het gebied van coachen aangevuld met theorie en vaardigheden die u nergens anders leert.

Het programma bestaat uit:

        de theorie van de Transactionele Analyse, de ethologie en de systeemtheorie,

        een simulatiemethode met oefeningen,

        een coachstrategie die inspirerend, creatief en effectief is.

 

Het programma wordt afgestemd op de specifieke leerbehoeften van de deelnemers. Iedere deelnemer formuleert een doelstelling waarmee men tijdens de cursus kan oefenen.

 

De coachmatrix

Strategisch coachen is gebaseerd op de coachsmatrix. Op grond van deze matrix kan de coach bepalen op welk gebied men zich eerst dient te richten om vervolgens een aantal chronologische stappen te kunnen nemen die leiden tot een hogere mate van effectiviteit bij de medewerker. Ieder van deze stappen kent een specifieke aanpak om de onderliggende miskenningen die tot weerstanden kunnen leiden, op te heffen.

 

Praktijk: cascade coachen

Iedere cursist oefent in kleine subgroepen tijdens de cursus in het daadwerkelijk coachen. Na afloop van dit gesprek wordt de cursist gecoacht door een tweede cursist: de coach van de coach. Deze kan zich vervolgens wenden tot de cursusleider: de coach van de coach van de coach. Op deze wijze leert men de theorie toe te passen tijdens alle chronologische stappen van Strategisch Coachen.

 

Leerdoelen

U leert tijdens de opleiding:

        gebruik te maken van de coachmatrix en alle vakken daarin in te vullen,

        coachen op basis van een strategisch coachcontract,

        onderscheid te maken tussen rood en groen denken via vensters op de wereld,

        rood gedrag te vervangen door groen handelen,

        zowel welzijnsgericht als resultaatgericht te coachen,

        mental blocks te vermijden zodat de kansen op succes toenemen,

        communiceren via de schakelbak,

        gesloten deuren in de communicatie te openen,

        coachen in het verbeteren van het arbeidsklimaat,

        people en matter attachment herkennen,

        feedback en feedforward gericht denken,

        time management,

        op de S-curve coachen bij loopbaan vragen,

        coachen op individueel, relationeel en systeemniveau,

        lastige lieden te coachen,

        coachen van samenwerkingsproblemen en systeemfouten,

        ethische dilemmaís te coachen.

 

Accreditatie en certificaat:

De cursus is geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen.

Na afloop ontvangt u een internationaal erkend certificaat

 

Opleider

Eindverantwoordelijke opleider: Maarten Kouwenhoven, psycholoog, management consultant.

 

Tijdsduur

De cursus bestaat uit 6 dagen;

        In Nederland 3 x 2 dagen

        In Frankrijk 5 dagen met een follow-up in Nederland.

 

Investering: zie www.kouwenhovenopleidingen.nl

 

Data en inschrijving:

Zie inschrijfformulier.

 

 

Zesdaagse opleiding Coachen van lastige lieden.

 

Coachen doen we bijna allemaal, maar:

hoe doe je dat bij lastige lieden, hoe benader je die, vanuit welke theorie, met welke methodiek en op basis van welke strategie?

 

Programma

U komt dagelijks in contact met bijzondere mensen. Dat maakt uw vak boeiend maar ook vaak lastig.

Maar, u bent geen hulpverlener en toch wordt van u verwacht dat u professioneel op lastige mensen reageert.

Tijdens deze nascholing wordt uw kennis op het gebied van coachen aangevuld met theorie en vaardigheden die u dagelijks kunt gebruiken in het contact met lastige lieden.

In Nederland  duurt het programma 3 x 2 dagen, in Frankrijk een week met later een follow-up dag in Nederland.

Wat u kunt verwachten is:

        Uitleg van de theorie van de Transactionele Analyse, ethologie en systeemtheorie.

        Oefenen van vaardigheden, in kleine groepen, met een simulatiemethode.

        Ontwikkelen van een strategie die inspirerend, creatief en effectief is.

 

Leerdoelen

U leert u om te gaan met drie groepen lastige lieden:

        de ontremde mensen.

        de verwarde mensen.

        de geremde mensen.

U leert hun valkuilen te vermijden, hun specifieke kwaliteiten op te sporen en de betrokkene daarin te coachen.

 

Accreditatie en certificaat:

De cursus is geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen.

Na afloop ontvangt u een internationaal erkend certificaat

 

Opleider

Eindverantwoordelijke opleider: Maarten Kouwenhoven, psycholoog, management consultant.

 

Tijdsduur

De cursus bestaat uit 6 dagen;

        In Nederland 3 x 2 dagen

        In Frankrijk 5 dagen met een follow-up in Nederland.

 

Investering: zie www.kouwenhovenopleidingen.nl

 

Data en inschrijving:

Zie inschrijfformulier.