SAINT RAPHAEL: Trainings- en Adviesburo


 

WELKOM & DATA

STRATEGISCH

BA/VA/AD PROGRAMMA'S

MASTERCLASS

OMGEVING / ROUTE

 

 

Nascholing voor arbeidsdeskundigen

Strategisch coachen: blok 1 Basisvaardigheden

Doel

U kunt daar waar nodig anderen coachen in het toepassen van de arbeidskundige expertise en bevindingen uit het arbeidskundig onderzoek zoals: de verzekerde, reďntegratiemedewerkers, managers, werkgevers, enz.

U kunt de professionele effectiviteit (kwaliteit en performance) van collegae in een complexe, veranderende organisatie bevorderen.

U bent zich bewust van natuurlijke weerstanden die zich tijdens coachen voor kunnen doen.

U kunt voorkomen dat deze weerstanden onbedoeld worden versterkt.

Doelgroep

U werkt als (staf)arbeidsdeskundige, bezwaararbeidsdeskundige of u bent als mentor aangesteld en wilt zich inspannen om uw kennis en kunde op het terrein van coachen te verbeteren.

Opleiding

Arbeidsdeskundigen kunnen hun effectiviteit aanzienlijk verhogen door cliënten medewerkers, werkgevers, te coachen in het toepassen van de arbeidskundige expertise en bevindingen. Als mentor kan de arbeidsdeskundige de persoonlijke effectiviteit van collegae aanzienlijk verhogen.

De nascholingscursus Strategisch coachen biedt u als arbeidsdeskundige voor beide opties uitstekende mogelijkheden. Hierbij gaat het niet alleen om het toepassen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden maar ook om het omgaan met de persoonlijke dilemma's waarmee men wordt geconfronteerd.

Coachen kent een groot aantal valkuilen variërend van het negeren van  persoonlijke aspecten tot het er te uitvoerig op ingaan. Coachen kan derhalve ook een averechts effect hebben als de coach zich niet houdt aan een aantal basisregels. In deze opleiding is het focus gericht op deze gevoelige interactie. Strategisch coachen is een praktisch middel om zowel de interactie als de inhoud vorm te geven.

 

Er wordt gebruikt gemaakt van een theoretisch referentiekader zoals uiteengezet in het artikel Strategisch Coachen (J.P.Jaspers, M.Kouwenhoven, Gids voor Personeels-management, Kluwer, 1995, afl. 45). Tijdens de opleiding leert u als coach de interne en externe aspecten van natuurlijke weerstanden te herkennen. Vervolgens worden middelen aangereikt om op basis van een strategie, stapsgewijs de effectiviteit van een collega of van derden in de claimbeoordeling te bevorderen. Tenslotte wordt geoefend in het toepassen van deze strategie, gebaseerd op de 4 stappen van effectieve communicatie. Er wordt gewerkt met korte theoretische inleidingen, afgewisseld met discussies en oefeningen in subgroepen. Iedere cursist formuleert een doelstelling met betrekking tot coachen en oefent om zich dit eigen te maken. Afwisselend heeft men de rol van eerste coach, tweede coach, gecoachte of observator. Van iedere deelnemer wordt casuďstiek verwacht waarmee geoefend kan worden.

 

Accreditatie

6 uur

 

Data en inschrijving

Zie inschrijfformulier.

 

Strategisch coachen: blok 2: Omgaan met ethische dilemma’s

 

Doel

U  kunt uw eigen professionaliteit (persoonlijk beroepsprofiel) optimaliseren, daar waar het ethische dilemma’s betreft.

U bereikt consistentie in uw professional value’s wat kan leiden tot een ‘corporate identity’ per beroepsgroep.

U ontwikkelt een intern professioneel normen en waardensysteem gebaseerd op ‘human values’ waardoor de gevalsbehandeling beter tot zijn recht komt. 

Doelgroep

U werkt als (staf)arbeidsdeskundige, bezwaar arbeidsdeskundige of u bent als mentor aangesteld en wilt zich inspannen om uw kennis en kunde op het terrein van coachen te verbeteren.

U heeft het blok I, Strategisch Coachen, basistechnieken gevolgd.

Opleiding

In dit blok vindt een verdieping plaats van blok 1. Staan in blok 1 vooral de technieken van het coachen centraal, in dit blok staat vooral de inhoud centraal. Door de complexe, voortdurend veranderende wetgeving worden arbeidsdeskundigen geconfronteerd met dilemma’s van ethische aard. Er ontstaan gewetensconflicten, schuldgevoelens of angst voor grensoverschrijdingen. Iedereen gaat op zijn eigen manier met dergelijke dilemma’s om waardoor afbreuk kan worden gedaan aan de eigen professionaliteit.

 

In dit blok is het focus ook gericht op de interactie tussen arbeidsdeskundige en een andere gevalsbehandelaar. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een theoretisch referentiekader zoals uiteengezet in het artikel Strategisch Coachen (J.P.Jaspers, M.Kouwenhoven, Gids voor Personeelsmanagement, 1995, afl. 45, Kluwer). Strategisch coachen is een uitstekend middel om ethische dilemma’s te onderzoek en te toetsen  aan de normen en opvattingen van collega’s. Tijdens de cursus leert u als  de interne en externe aspecten van een professioneel normen en waardensysteem te herkenen. Vervolgens worden middelen aangereikt om op basis van een strategie, stapsgewijs de bruikbaarheid hiervan bij de gevalsbehandeling te bevorderen.

Tenslotte wordt geoefend in het toepassen van dit systeem bij de gevalsbehandeling.

 

Korte inleidingen worden afgewisseld met discussies en persoonlijke oefeningen in subgroepen, gevolgd door plenaire sessies. Iedere deelnemer formuleert tijdens de cursus een doelstelling met betrekking tot een ethisch dilemma. Men betrekt de andere collega's hierbij door met hen te oefenen om op die manier tot een integratie van het geleerde te komen.

Afwisselend heeft men de rol van coach, coach van de coach, observator, groepslid en gecoachte persoon. De docent heeft hierbij een permissieve en stimulerende rol naast zijn kwalitatieve inbreng als deskundige.

 

Accreditatie

6 uur

 

Data en inschrijving

Zie inschrijfformulier.