SAINT RAPHAEL: Trainings- en Adviesburo


WELKOM & DATA

STRATEGISCH

BA/VA/AD PROGRAMMA'S

MASTERCLASS

OMGEVING / ROUTE

Zesdaagse opleiding
Strategisch Coachen

Coachen doen we bijna allemaal, maar:
vanuit welke theorie?
met welke methodiek? 
op basis van welke strategie?
   
Een coach kan de effectiviteit van medewerkers, cliënten, teamleden, en anderen in een complexe, voortdurend veranderende organisatie aanzienlijk verhogen.
Om dat te bereiken leert u een theorie, een methodiek en een strategie op twee onderdelen:
welzijn (op de mens-as) en
resultaatgerichtheid (op de taak-as)
   

Programma
U leert als coach om te gaan met de natuurlijke weerstanden die zich tijdens een coachtraject voor kunnen doen. Door rekening te houden met deze processen kan een strategie worden gekozen die leidt tot een bevordering van de effectiviteit van een medewerker in een complexe, voortdurend en snel veranderende organisatie.
Tijdens de cursus leert u als coach de interne en externe aspecten van natuurlijke weerstanden te herkennen. Vervolgens worden u middelen aangereikt om op basis van een door u gekozen strategie, stapsgewijs de effectiviteit van een medewerker te bevorderen. Tenslotte wordt geoefend in het toepassen van deze strategie, gebaseerd op de stappen van effectieve communicatie.

Uw kennis op het gebied van coachen aangevuld met theorie en vaardigheden die u nergens anders leert.
Het programma bestaat uit:

de theorie van de Transactionele Analyse, de ethologie en de systeemtheorie,
een simulatiemethode met oefeningen,
een coachstrategie die inspirerend, creatief en effectief is.
   

Het programma wordt afgestemd op de specifieke leerbehoeften van de deelnemers. Iedere deelnemer formuleert een doelstelling waarmee men tijdens de cursus kan oefenen.

De coachmatrix
Strategisch coachen is gebaseerd op de coachsmatrix. Op grond van deze matrix kan de coach bepalen op welk gebied men zich eerst dient te richten om vervolgens een aantal chronologische stappen te kunnen nemen die leiden tot een hogere mate van effectiviteit bij de medewerker. Ieder van deze stappen kent een specifieke aanpak om de onderliggende miskenningen die tot weerstanden kunnen leiden, op te heffen.

Praktijk: cascade coachen
Iedere cursist oefent in kleine subgroepen tijdens de cursus in het daadwerkelijk coachen. Na afloop van dit gesprek wordt de cursist gecoacht door een tweede cursist: de coach van de coach. Deze kan zich vervolgens wenden tot de cursusleider: de coach van de coach van de coach. Op deze wijze leert men de theorie toe te passen tijdens alle chronologische stappen van Strategisch Coachen.

Leerdoelen
U leert tijdens de opleiding:

gebruik te maken van de coachmatrix en alle vakken daarin in te vullen,
coachen op basis van een strategisch coachcontract,
onderscheid te maken tussen rood en groen denken via vensters op de wereld,
rood gedrag te vervangen door groen handelen
zowel welzijnsgericht als resultaatgericht te coachen,
mental blocks te vermijden zodat de kansen op succes toenemen,
communiceren via de schakelbak,
gesloten deuren in de communicatie te openen,
coachen in het verbeteren van het arbeidsklimaat,
people en matter attachment herkennen,
feedback en feedforward gericht denken,
time management,
op de S-curve coachen bij loopbaan vragen,
coachen op individueel, relationeel en systeemniveau,
lastige lieden te coachen,
coachen van samenwerkingsproblemen en systeemfouten,
ethische dilemma’s te coachen.
   

Accreditatie en certificaat:
De cursus is geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen.
Na afloop ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Opleider
Eindverantwoordelijke opleider: Maarten Kouwenhoven, psycholoog, management consultant.

Tijdsduur
De cursus bestaat uit 6 dagen:

In Nederland 3 x 2 dagen
In Frankrijk 5 dagen met een follow-up in Nederland.
   

Investering
Zie: www.kouwenhovenopleidingen.nl

Data en inschrijving:
Zie inschrijfformulier.

   
   

Zesdaagse opleiding
Coachen van lastige lieden

Coachen doen we bijna allemaal, maar:
hoe doe je dat bij lastige lieden, hoe benader je die, vanuit welke theorie, met welke methodiek en op basis van welke strategie?

Programma
U komt dagelijks in contact met bijzondere mensen. Dat maakt uw vak boeiend maar ook vaak lastig.
Maar, u bent geen hulpverlener en toch wordt van u verwacht dat u professioneel op lastige mensen reageert.
Tijdens deze nascholing wordt uw kennis op het gebied van coachen aangevuld met theorie en vaardigheden die u dagelijks kunt gebruiken in het contact met lastige lieden.
In Nederland  duurt het programma 3 x 2 dagen, in Frankrijk een week met later een follow-up dag in Nederland.
Wat u kunt verwachten is:

Uitleg van de theorie van de Transactionele Analyse, ethologie en systeemtheorie.
Oefenen van vaardigheden, in kleine groepen, met een simulatiemethode.
Ontwikkelen van een strategie die inspirerend, creatief en effectief is.
   
Leerdoelen
U leert u om te gaan met drie groepen lastige lieden:
de ontremde mensen.
de verwarde mensen.
 de geremde mensen.

U leert hun valkuilen te vermijden, hun specifieke kwaliteiten op te sporen en de betrokkene daarin te coachen.

Accreditatie en certificaat:
De cursus is geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen.
Na afloop ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Opleider
Eindverantwoordelijke opleider: Maarten Kouwenhoven, psycholoog, management consultant.

Tijdsduur
De cursus bestaat uit 6 dagen:

In Nederland 3 x 2 dagen
In Frankrijk 5 dagen met een follow-up in Nederland.
   

Investering
Zie: www.kouwenhovenopleidingen.nl

Data en inschrijving
Zie inschrijfformulier.

   
Strategisch zelfmanagement

Een individueel strategisch coach programma gericht op de ontwikkeling van uw persoonlijke effectiviteit.

Inleiding
Reorganisaties, fusies of een promotie leveren lang niet altijd op wat mogelijk is. Met een personal coachtraject haalt u eruit wat erin zit.
Tijdens het coachtraject verkrijgt men inzicht in persoonlijke aspecten zowel van zichzelf als in die van medewerkers. Doordoor is men in staat tot zelfreflectie en leert men relaties op het werk zodanig vorm te geven dat een maximaal resultaat het gevolg is.

Doelstellingen

Strategisch zelfmanagement heeft twee doelstellingen:

Het bevorderen van het welzijn op de mens-as, met antwoord op vragen zoals:
Hoe steek ik als mens in elkaar en wat betekent dat voor mijn werk en privé?
Hoe verhoog ik mijn veerkracht?
Hoe stimuleer ik motivatie, betrokkenheid en arbeidssatisfactie?
Wat zijn mijn grenzen en hoe ga ik daar mee om?
Hoe ga ik om met persoonlijke belemmeringen?

Het bevorderen van de resultaatgerichtheid op de taak-as, met antwoord op vragen zoals:
Hoe verhoog ik productiviteit en kwaliteit in de werksituatie?
Hoe coach ik anderen in het bereiken van een professionele meerwaarde?
Hoe ga ik om met professionele en ethische dilemma's?
Hoe ontwikkelen ik persoonlijke sensitiviteit?
Hoe ga ik om met lastige medewerkers?

   

Inhoud
De meeste managementcursussen zijn gericht op vaardigheden om gedrag van medewerkers te beïnvloeden. De persoonlijke aspecten van de manager zelf zijn vaak geen onderwerp van gesprek. Dat hoort niet in een werksituatie thuis.  Daarvoor is een extern coachtraject meer aangewezen.
Wij richten ons derhalve op de dilemma’s van de manager. De theorie die hierbij gebruikt wordt is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van de Transactionele Analyse, de ethologie en de systeemtheorie.
Tijdens het eerste gesprek worden de persoonlijke doelstellingen geformuleerd en afgestemd op de doelstellingen van de opdrachtgever. De betrokkene maakt van iedere bijeenkomst een samenvatting en rapporteert aan het eind van het coachtraject de behaalde resultaten aan de opdrachtgever.

Middelen
Bij het coachtraject kan gebruik gemaakt worden van de volgende mogelijkheden:

Een LSI-I vragenlijst (Life Style Inventory) gebaseerd op een zelfbeoordeling en een vergelijking van uw managementstijlen met die van 1000 andere managers,
Een LSI-II vragenlijst met management feedback van 5 anderen naar uw keuze.
Een personal life-scriptanalyse met een inventarisatie van uw capaciteiten.
Een rapportage van ongeveer 100 pagina’s met adviezen en strategieën, die u tijdens het coachprogramma leert toepassen.
Een Stress Hanterings Profiel gebaseerd op een vragenlijst die u zelf kunt scoren.
5 individuele gesprekken van 2 uur plus huiswerkopdrachten.
Als voorbereiding en als follow-up: Coach-online modules per e-mail met oefeningen, vragenlijsten en opdrachten.
   

Resultaat
U beschikt na afloop over vaardigheden waardoor uw effectiviteit toeneemt van goed naar geweldig.

Duur
In overleg: 5 gesprekken van 2 uur. 

Investering
Zie: www.kouwenhovenopleidingen.nl
 
Tijden
In de periode van november tot april in Ermelo.
In de periode april tot november zijn er weekprogramma’s in de Dordogne in Frankrijk. U kunt alleen, samen met uw partner, collegae of met uw teamleden komen.
   

Aanmelding
Stuur een e-mail naar: saintraphael apestaartje planet.nl (geen spaties)